esmaspäev, 6. september 2010

Konkurss uute TikiTiigri koolide leidmiseks


Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutab välja konkursi täiendavate üldhariduskoolide leidmiseks projekti TikiTiiger, mille raames hangitakse avatud hankemenetlusega riigihanke teel 15-20 õppeotstarbelist õmblus-tikkimismasinat koos sinna juurde kuuluva tarkvara ja algkoolitusega.

Konkursil osalemiseks palume koolidel esitada järgmised dokumendid:

1. Garantiikiri kooli blanketil, milles kool:
a) tagab projektis osalemiseks vajalikud tingimused (ringitöö või õppetunni läbiviimise koht ja aeg, õpetaja tasustamine).
b) võtab endale kohustuse osaleda projektis vähemalt neli aastat;
c) eraldab projektis osalevale õpetajale selliste tehniliste parameetritega sülearvuti, mis lubab kasutada õmblus-tikkimismasinaga kaasas olevat tarkvara (märkus: õpetajate sülearvutite projekti raames koolidele eraldatud sülearvuti on sobivate parameetritega);
d) võimaldab projektis osaleva õpetaja osalemise projektiga seotud koolitustel ning infopäevadel;
e) kohustub osalema projekti raames läbi viidavatel üleriigilistel õpilaskonkurssidel.

2. Projektis osaleva õpetaja CV või osalevate õpetajate CV-d.

3. Põhjenduse (A4 lehel), miks kool tahab projektiga ühineda.

Ülalpool nimetatud dokumendid palume saata digiallkirjastatult aadressil: aimur@tiigrihype hiljemalt 1. oktoobriks 2010.

Märksõna: TikiTiiger 2010